Pienvedet

Kalastussäännöt pienet järvet


1. Nämä säännöt määrittelevät kiinteiden pyydysten käytön.
Koskikalastusalueella ei kiinteitä pyydyksiä saa olla. Kaikkialla ovat
voimassa kalastuslaissa sekä kalastusasetuksessa asetetut rajoitteet ja
määräykset. Hoitokunnalla on oikeus sallia koekalastus missä tahansa
alueella.

2. Alue 1; Merujärvi, Koipijärvi, Iso Kyynärö, Iso Keurujärvi, Pieni
Keurujärvi, Hankajärvi, Ahostenjärvi, Koukkujärvi, Linnajärvi,
Ruotasjärvi.

3. Alue 2; Yräysjärvi, Salmusjärvi, Kirveysjärvi, Iso Riutta, Vähä Riutta,
Helvetinjärvi, Syvälammi, Haapalammi, Tuljamo, Paattakaisjärvi,
Kylälammi,

4. Alueen 1 kiinteillä pyydyksillä kalastaminen
a. 2 verkkoa ruokakuntaa kohden, solmuväli min. 40mm (silmäkoko
55mm), pituus max. 30m korkeus max. 2m. Riimuverkko kielletty.
b. 1 pitkäsiima max. 100 koukkua ruokakuntaa kohden.
c. 2 katiskaa ruokakuntaa kohden.
d. 1 rantarysä ruokakuntaa kohden, etukaari korkeus max. 80 cm,
leveys max. 160 cm.
e. Koukku/iskukoukku max. 5 kpl ruokakuntaa kohden.
f. Tuulastus ja nuijakalastus sallittu.
g. Ravustus ja harppuunakalastus kielletty kokonaan. Ravustus
kuitenkin sallittu rantakiinteistön omistajille max. 5 mertaa
Koipijärvellä, Iso Kyynäröllä ja Höytämöjärvellä.
h. Pyydysten merkintä kalastusasetuksen mukaisesti.
i. Alue 2; Alueen 1 mukaan mutta vain syyskuun ajan 1 verkko
rantakiinteistöä kohti. Oikeus kalastaa kiinteillä pyydyksillä on vain
rantakiinteistön omistajilla.

5. Alue 3; Tervajärvi, Höytämönjärvi, Sääksjärvi, Hervantajärvi
a. Alueen 1 mukaan mutta myös riimuverkko sallittu. Riimuverkot
lasketaan mukaan 2 verkon maksimimäärään.

6. Alue 4; Muut alueet kuin alueet 1,2,3 ja koskikalastusalue. Koskee
Sarvikasjärveä, Kirkkojärveä, Liuhanvuolletta, Herralanvuolletta sekä
alueenvirtavesiä (joet ja purot).
Alueen 1 mukaan mutta verkkokalastus kielletty kokonaan., lukuun
ottamatta Kirkkojärveä, jossa min. Verkko 40mm solmuväli (55mm
silmäkoko) max. 30m pitkä, max. 2m korkea, riimuverkko sallittu ja 2
verkkoa ruokakuntaa kohden. Herralanvuolteessa ja Sarvikasjärvellä
verkkokielto. Moisonjoella ja Haarajoella (Ruotasjoki) kaikki kiinteät
pyydykset kielletty.
Sorsastus vain Sarvikasjärvellä metsästyslain mukaan.